Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2013

jojozdw
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić:
"DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
https://www.facebook.com/uciekaj
Reposted fromidzsobie idzsobie viaferis feris
jojozdw
Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać, biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra. Ludzie spoglądają na mnie z boku, różne rzeczy wnioskują z moich kroków .
Reposted fromnezavisan nezavisan viaferis feris

April 07 2013

jojozdw
9113 af54 500
Who do YOU think would win?
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaferis feris
jojozdw
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaferis feris

April 05 2013

jojozdw
  Stałam się w tym wszystkim całkiem niezła – mówić jedno, podczas gdy myśli się coś innego, zachowywać się, jakbym słuchała, kiedy nie słucham, udawać, że jestem spokojna i szczęśliwa, kiedy tak naprawdę jestem na skraju rozpaczy. To jedna z umiejętności, jakie doskonali się z wiekiem.
— Lauren Oliver - Delirium
Reposted fromIriss Iriss viaferis feris

March 31 2013

jojozdw
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianewnightmare newnightmare
jojozdw
1504 3835
Reposted fromSparkleRainDrops SparkleRainDrops

March 30 2013

jojozdw
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wygodniejsze jest znane. Każda zmiana powoduje stres i bardzo często unikamy czegoś dużo lepszego, chroniąc się przed stresem właśnie.
— Katarzyna Grochola
jojozdw
jojozdw
If you ignore the past, you jeopardize the future.
Reposted fromnooneknowme nooneknowme
jojozdw
0184 eed0
;]
Reposted fromworldsapart worldsapart
jojozdw
Najważniejsze w życiu to zwyciężać samego siebie. Wtedy stajem się niezwyciężeni.
Reposted fromnewnightmare newnightmare
jojozdw
0226 d915 500
magia ;D
Reposted fromworldsapart worldsapart
jojozdw
Kiedy byłem młody nie robiłem, bo się bałem. Dzisiaj robię i się boję. 
— boski Jacek.
Reposted fromnewnightmare newnightmare
jojozdw
0455 1704
Cisza w okół mnie, zapada zmrok,
a ja nadal w nią wsłuchuję się
Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie,
że warto wierzyć w ludzi
Reposted fromdziewcze dziewcze
jojozdw

March 28 2013

jojozdw
3852 6424
Reposted fromcherrykiss cherrykiss
jojozdw
OgarnęBóg mi świadkiem - wszystko ogarnę!
— KęKę
Reposted frommiedzypikselami miedzypikselami
jojozdw
Zegar zniszczony podczas wybuchu bomy atomowej zrzuconej na Hiroszimę. Jego wskazówki zatrzymały się dokładnie w momencie eksplozji o godzinie 8:16.
Reposted frommorsmorski morsmorski
jojozdw
6493 2774
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl